19 octubre 2010

Dimecres 20, Dia de la Prova del VIH

El 20 d’octubre se celebra el Dia de la Prova del VIH. L’objectiu d’aquesta celebració és incentivar la pràctica del test diagnòstic del VIH en les persones que ja han estat exposades a situacions de risc d’infecció pel virus.

No obstant és un dia que des de Taula per la SIDA, plataforma que engloba vàries de les entitats de les Illes Balears que estan sensibilitzades amb el VIH: ALAS, BEN AMICS, CREU ROJA, ESCOLA DE SIDA, METGES DEL MÓN I SILOÉ, significa molt més. Significa conscienciar de la importància de la detecció precoç en el diagnòstic del VIH, significa no perdre de vista les xifres que ens indiquen que el VIH no està allunyat de totes aquelles persones, que malgrat la informació, continuen tenint pràctiques de risc, significa conscienciar a la gent de la importància de la prevenció i significa responsabilitat en quant al nostre estat de salut.

Per tot això, TAULA PER LA SIDA, exposam algunes de les iniciatives que es duran a terme, són les següents:

Ø Es col·locaran 5 estands informatius, 3 a Mallorca i 1 a Eivissa i Ciutadella on es donarà informació professionalitzada de la prova del VIH, es lliurarà material preventiu i divulgatiu de la prova del VIH i tota aquella informació relacionada amb el VIH.

Les taules estaran ubicades a:

o Universitat de les Illes Balears (alas)

o Plaça de la Porta Pintada (Carrer dels OMS) (ben amics)

o Davant el Corte Inglés de les Avingudes. (cruz roja joventut)

o Eivissa (cjib-alas)

o Ciutadella (cjib)

Ø A ALAS, es realitzaran proves ràpides de detecció d’anticossos del VIH de les 10h a la 13h i de les 16 a les 18h30. S’haurà de cridar per demanar cita al 971715566.


No hay comentarios: